نمیدونم باید از کجا نوشت

گاهی توقع داری زمان برای مدتی  متوقف شود و گاهی زمزمه میکنی خدایا زودتر بگذرد و گاهی در حسرت روزهای گذشته ای....

این را دریافتم که زندگی در گذر است ولی آدمی یا  درگیر در گذشته و یا منتظر آینده

این را بدان : همین الان ... همین الان زمانی است که منتظرش بودی و خاطره ای جالب که در آینده حسرتت می شود

با هر دم و بازدم

و با هر طلوع و غروب

این تویی که نزدیک میشوی به شروع دوباره ی زندگیت در عالمی دیگر

پس باید قدر دانست این لحظه هارا

/ 0 نظر / 49 بازدید