دلم میخواهد در جایی باشم که امام عصر (عج) هست

دلم میخواهد از این شهر بروم

    دلم میخواهد دیگر این سیاهی ها را با چشم نبینم

         دود شهره شان ریه هایم را مملو از گناه کرده

              چشمهایم را تار نموده

                   و گوشهایم را سنگین

کاش جایی بروم که از فرهنگشان چیزی ندانم  که بتوانم قضاوتشان کنم ؛که مگر اینها هم شیعه ی زهرا (س) یند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کاش  زبانشان را ندانم  که  متوجه حرفهای رکیکشان در سطح شهر نشوم...

کاش جایی باشد که نه من کسی را بشناسم نه آنها مرا ، تا چیزی به عنوان غیبت و تهمت پیش هم نیاید

کاش ، کاش ...

دلم میخواهد در جایی باشم که  امام عصر (عج) هست

جایی که نگاه به سطح شهر نشاط را در دلم بریزد و غم را  از درونم بزداید

جایی که بگویم اینجا همانجاست که مشت محکمی است بر دهان دشمنان شیعه علی (ع) و زهرا (س)

/ 2 نظر / 51 بازدید
مجنون الطلاییه

ســـــــلام با مطلبی با عنوان "کـــمـــی تفکـــــــر..." بــــــروزم منتظر حضورتون هستم التماس دعــــــــا یا حسیـــــــن(ع)[گل]