بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را ....

پروردگار می فرماید : ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکمْ ؛ بخوانید مرا تا اجابت
کنم شما را ...


تو فقط بخواه تا اجابت شه ، اما چی بخواهی بهتره ؟
فکر کن رفتی مهمونی خونه ی شخصی سخاوتمند که همه چیز و فراهم میکنه برات
، کافیه فقط لب تر کنی تا به خواستت برسی.
به خودت اجازه میدی چیزی از صاحب خانه بخواهی  که باعث رنجشش بشه؟ یا
کاری کنی که دوست نداره ؟یا در ازای همه ی خوبی هاش باهاش دشمنی کنی ؟
واقعا یکم فکر کنیم ؟
الان که ماه ماهه برکات الهیه (ماه مبارک رمضان)
الان که درهای رحمت و استجابت بیشتر از همیشه بازه
بهتر نیست راجبه خواسته هامون بیشتر فکر کنیم ؟ و رضای خدا رو هم ببینیم
؛ نه فقط دل و هوای نفس را؟

/ 0 نظر / 47 بازدید