خوابی کوتاه ولی شیرین

دیشب خواب دختر بچه ای را دیدم (شاید 4 یا 5 ساله پوستش سفید بود و موهایش طلایی)

در آن شلوغی عده ای بی تفاوت در حال رفت و آمد بودند و من دخترک را زیر نظرگرفته بودم

داشت گریه می کرد و این سو و آن سو میرفت و آرام اشکهایش را پاک میکرد.

پریشان بود انگار دنبال چیزی میگشت یا در پی کاری بود و با خود کلماتی را زمزمه میکرد

گوش تیز کردم تا بشنوم

خواستم که بدانم

شنیدم میگفت : هنوز هدیه ای نخریده ام

تولدش نزدیک است

برایش چه بگیرم ؟

امام زمانم چه میخواهد؟

با زنگ تلفن همسرم از خواب پریدم و گفتم خوابی کوتاه ولی شیرین دیدم.

نمیدانم تعبیرش چه میشود

شاید تلنگر کودک درون دخترکی است که به تازگی همسر شده که بگوید: کجای کاری ؟ آنقدر غرق در افکار خودت شده ای که یادت رفته تنها چند روز بیشتر تا میلاد قائم آل محمد (الهم صل علی محمد و آل محمد)‌نمانده است .

امسال برایش چه میکنی؟

 

/ 0 نظر / 50 بازدید